Doorlopend krediet aan consument: Beroep op verjaring gehonoreerd


Santander Consumer Finance B.V. vordert van gedaagde betaling uit hoofde van een in 2011 afgesloten krediet. Gedaagde beroept zich met succes op verjaring.

Gedaagde heeft op 7 september 2011 een doorlopende geldkredietovereenkomst met uitgesteld betalen aankoop afgesloten tot een totale kredietlimiet van € 2.500,00 ten behoeve van een contante aankoop tot een bedrag van € 1.750,00. Op dezelfde dag heeft gedaagde nog een tweetal overeenkomsten van doorlopend geldkrediet met uitgesteld betalen aankoop afgesloten tot een kredietlimiet van respectievelijk € 3.…

Verder lezen
Terug naar overzicht