Doorschuiffaciliteit bij overdracht melkquotum


Oorspronkelijk belaste overdracht

Hieronder wordt ingegaan op een procedure die menig rechterlijke instantie is gepasseerd. Tot drie maal toe voor het Hof en tweemaal voor de Hoge Raad.

De casus betreft een toescheiding van een melkquotum.

Vader en zoon hebben een maatschap waarin vader zijn agrarisch bedrijf heeft ingebracht en zich de stille reserves heeft voorbehouden. Over een melkquotum staat niets vermeld, omdat het op dat moment nog niet bestond. Bij uittreding van vader in 1985 wordt geen vergoeding betaald voor het melkquotum en wordt dit evenmin in de…

Verder lezen