Doorstart bij een stichting of vereniging (2000.04.2029)


De auteur bespreekt enkele recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht die van invloed kunnen zijn op de in de praktijk uitgevoerde doorstartscenario’s bij faillissement van een NV of een BV. Daarbij wordt tevens nagegaan in hoeverre een doorstart bij een vereniging of een stichting tot afzonderlijke vraagstukken leidt. Wat dit laatste betreft, constateert de auteur dat aan de ledenvergadering evenmin als aan de eigenaren/aandeelhouders invloed toekomt op het besluit van de curator om een doorstart van de onderneming te doen uitvoeren. Met betrekking tot de met de doorstart…

Verder lezen