Drie jaar short sell registers: meer transparantie voor beleggers


De Short Sell Verordening, die voorschrijft dat marktpartijen netto short-posities melden bij de AFM, is sinds 1 november 2012 van kracht. Na drie jaar concludeert de AFM dat de belangrijkste doelen zijn bereikt. Er is meer transparantie over netto short-posities voor beleggers, Europese toezichthouders hebben gebruik gemaakt van hun interventiebevoegdheden in exceptionele situaties en de afwikkelingsrisico’s van ongedekte shorttransacties zijn beperkter.

Meer meldingen
In de afgelopen drie jaar heeft de AFM een groei van het aantal meldingen gezien. Gemiddeld ontvangt de toezichthouder…

Verder lezen
Terug naar overzicht