Drie procedures omdat notaris niet voldeed aan zijn zorg- en informatieplicht


M en V verbreken in 1998 hun relatie. In verband hiermee komen zij mondeling overeen dat hun woonschip (waard ƒ 275.000) wordt toegedeeld aan M onder de verplichting dat M de daarop rustende gezamenlijke hypotheekschuld (ƒ 100.000) geheel voor zijn rekening neemt. In 1999 passeert notaris N de verdelingsakte conform de aan M en V gezonden conceptakte en met gebruikmaking van de aan de medewerkers van N verleende volmacht.

Enkele jaren later start V drie procedures; één voor de Kamer van Toezicht en…

Verder lezen