Drijvende steigers in een jachthaven zijn onroerend


X exploiteert een jachthaven. Van de 100 ligplaatsen liggen 35 aan vaste en 65 aan drijvende steigers. Volgens X zijn de drijvende steigers roerende zaken, zodat de waarde daarvan ten onrechte is begrepen in de WOZ-waarde. Dat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 september 2002, Notafax 2002, nr 220 tot een ander oordeel komt, is volgens X terug te voeren op het feit dat het in die procedure ging om een jachthaven welke zonder drijvende steigers in het geheel niet zou hebben kunnen functioneren…

Verder lezen