Drugsdelicten beschouwd. Over aard en omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee


Het WODC levert elk jaar een bijdrage aan het Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor (NDM). Bij drugsgerelateerde criminaliteit worden elk jaar onder meer cijfers gerapporteerd over geregistreerde Opiumwetfeiten bij politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht op basis van landelijke registratiesystemen. Er is nu nader onderzoek uitgevoerd ter specificatie van de Opiumwetdelicten met 2012 als peiljaar.


Probleemstelling
De probleemstelling van het onderhavige onderzoek richt zich op de volgende vragen:

1. Welke soorten drugs en welke typen delict zijn in het spel bij de geregistreerde Opiumwetfeiten in Nederland uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht