Duits erfrecht en Duits internationaal privaatrecht (2000.22.2206)


Ten dienste van de behandeling van nalatenschappen van Duitsers door het Nederlandse notariaat besteedt de auteur aandacht aan het Duitse erfrecht en het Duitse internationaal privaatrecht. Aan de hand van twee casussen wordt op de materie ingegaan, waarbij zonodig ook het Nederlandse internationaal privaatrecht wordt betrokken.

In de eerste casus ligt de nadruk op het Nederlandse internationaal privaatrecht en het Duitse erfrecht, terwijl in de tweede casus het Duitse internationaal privaatrecht centraal staat.

S.H. Heyning

WPNR 2000/6402 blz. 363

WPNR 2000/6403 blz…

Verder lezen