Duurovereenkomst is opzegbaar en termijn van 6 weken is redelijk voor opzegging


Dat partijen een langdurige en afhankelijke relatie hebben, brengt niet zonder meer mee dat een zwaarwegende grond voor de opzegging van de bestaande commerciële relatie vereist is.

Schoonmaakbedrijven A en B hebben een (mondelinge) samenwerkingsrelatie, op basis waarvan A voor B specialistische schoonmaakwerkzaamheden verricht bij klanten van B. Gebruikelijk is dat A voor de te verrichten werkzaamheden een offerte uitbrengt aan B en dat B vervolgens een offerte uitbrengt aan de potentiële klant. Het contract wordt vervolgens tussen B en de klant gesloten, Ook factureert B aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht