Dwaling bij boedelscheiding: werking van de redelijkheid en billijkheid (1995.2326)


Wigleven bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 7 april 1995, RvdW 1995, 90 (Notafax 1995, nr 125) betreffende dwaling inzake de waarde van de door echtscheiding ontbonden huwelijksgemeenschap, omtrent welker verdeling een echtscheidingsconvenant was gesloten.

Het Hof had o.m. overwogen dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die tussen echtgenoten gelden, met zich meebrengen dat de man, die op de hoogte was van de waarde van de gemeenschap, de vrouw daaromtrent had moeten inlichten en haar ha moeten vragen of…

Verder lezen