Dwangsom en bevoegdheidsverdeling


Deze zaak gaat in de kern om de bevoegdheidsverdeling tussen de dwangsomrechter en de executierechter in een deurwaarders-kort geding. Daarnaast wordt de vraag aan de orde gesteld of de proceskostenveroordeling van art. 237 Rv toepasselijk is in het geval van een deurwaarders-kort geding. De Hoge Raad vernietigt het arrest. De conclusie van de A-G strekte tot verwerping van het cassatieberoep. 

Eiser (E) was veroordeeld tot afgifte van een aantal zaken en het doen van een betaling aan verweerster (V), op…

Terug naar overzicht