Dwangsom en bevoegdheidsverdeling


Deze zaak gaat in de kern om de bevoegdheidsverdeling tussen de dwangsomrechter en de executierechter in een deurwaarders-kort geding. Daarnaast wordt de vraag aan de orde gesteld of de proceskostenveroordeling van art. 237 Rv toepasselijk is in het geval van een deurwaarders-kort geding. De Hoge Raad vernietigt het arrest. De conclusie van de A-G strekte tot verwerping van het cassatieberoep. 

Eiser (E) was veroordeeld tot afgifte van een aantal zaken en het doen van een betaling aan verweerster (V), op…

Verder lezen
Terug naar overzicht