Dwangsom recreatiewoning en begunstigingstermijn van 10 jaar is te lang


Bij afzonderlijke besluiten van 28 mei 2013 hebben B&W van Zundert onder meer appellant sub 2 en appellant sub 3 en anderen gelast om binnen tien jaar de permanente bewoning van hun recreatiewoning op het recreatiepark "Parc Patersven" te staken en gestaakt te houden, een en ander onder oplegging van een eenmalige dwangsom van € 25.000,00.
Bij uitspraak van 21 november 2013 heeft de rechtbank het door [wederpartij] tegen die besluiten ingestelde beroep gegrond verklaard en die besluiten vernietigd, voor zover daarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht