E-factureren per 1 januari 2017 verplicht voor leveranciers Rijksoverheid


In de Voorjaarsrapportage Regeldruk heeft minister Kamp afspraken gemaakt over e-facturatie met een breed scala aan vertegenwoordigers van overheden en bedrijven. Centrale afspraak is dat overheden en bedrijfsleven actief e-facturen gaan eisen van hun leveranciers. Concreet zullen alle leveranciers van de Rijksoverheid per 1 januari 2017 via inkoopovereenkomsten verplicht worden om e-facturen in te dienen.

De verwachting is dat Nederland hierdoor versneld over zal gaan op e-facturatie en daarmee eerder kan profiteren van de voordelen die daaraan verbonden zijn. De administratieve lastenbesparing die…

Verder lezen
Terug naar overzicht