E-grond verwijtbaar handelen

Voor ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten ex artikel 7:669 lid 3 onder e BW moet het gedrag van werknemer zo ernstig en aan hem toe te rekenen zijn, dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer vervalt in beginsel het recht op een transitievergoeding. Werkgever moet het bestaan van de verwijtbaarheid aannemelijk maken. De rechter toetst of het ontslag redelijk is. Afhankelijk van de soort gedraging, spelen daarbij verschillende factoren een rol. Wat is het verschil met ontslaggronden als ‘disfunctioneren’ en ‘verstoorde arbeidsverhouding’?

Uitgelicht

Mensenwerk (DB Cargo Nederland N.V./Werknemer)
In tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt het hof dat werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door een paar keer de remproef niet goed uit te voeren. Volgens het hof heeft werknemer hiermee wel forse steken laten vallen…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

D-grond: Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag op staande voet

Billijke vergoeding

Opzegverboden

Werkloosheid

Loon bij ziekte

Verhouding privacy werknemer en bedrijfsvoering

Disciplinaire maatregelen

Opzegging door werknemer

Voorwaardelijke ontbinding

Re-integratie zieke werknemer

Geheimhoudingsbeding werknemer

Ontslag wegens verwijtbaar handelen

Transitievergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht