EBA consultatie aanbeveling dekking entiteiten bankenconcern binnen herstelplannen


Op 2 maart 2017 is EBA een consultatie gestart ten aanzien van de dekking van entiteiten van een bankenconcern binnen herstelplannen.  De aanbeveling is erop gericht om te komen tot gemeenschappelijke criteria voor het identificeren van entiteiten zoals dochterondernemingen en filialen die moeten worden meegenomen in de herstelplannen van een bankenconcern en het bepalen van de omvang van de benodigde dekking. Deze criteria dienen financiële instellingen te ondersteunen om een versnipperde aanpak in het verstrekken van informatie binnen herstelplannen te voorkomen en daarnaast te zorgen voor een gemeenschappelijke leidraad voor toezichthouders.

Doelstelling aanbeveling
De ontwerp-aanbeveling streeft ernaar dat de dekking van de entiteiten van een bankenconcern binnen het voorgestelde herstelplannen evenredig zijn, zodat de benodigde hoeveelheid informatie afhankelijk is van de relevantie van de entiteiten van het concern. De EBA beveelt dan ook aan dat entiteiten moeten worden gecategoriseerd als (i) relevant voor het concern, (ii) die relevant zijn voor de economie of financiële systeem van een betrokken lidstaat of (iii) niet relevant is voor beide voorgaande categorieën. Verschillende niveaus van informatie zijn in de aanbeveling geïdentificeerd voor elke categorie. Een overgangsfase is opgenomen om de opname van beschikbare informatie binnen bestaande herstelplannen van een bankenconcern mogelijk te maken.

Wettelijk kader
EBA heeft deze ontwerp-aanbeveling op eigen initiatief opgesteld in overeenstemming met art. 16 Verordening (EU) 1093/2010. De ontwerp-aanbeveling borduurt voort op de bestaande door de Kapitaalsvereisten-richtlijn (CRD IV) neergelegde wettelijke kaders, de Herstel en afwikkeling kredietinstellingen en beleggingsondernemingen-richtlijn (BRRD) en de gedelegeerde verordening (EU) 1075/2016 van de Europese Commissie.

De consultatie is hier te vinden en loopt tot 2 juni 2017.

Bron: EBA

 

Verder lezen
Terug naar overzicht