EBA consultatie richtlijnen behandeling aangesloten cliënten in het kader van blootstelling


Op 26 juli 2016 is EBA een consultatie gestart wat betreft de voorgestelde richtlijnen inzake de behandeling van aangesloten cliënten in het kader van blootstelling aan grote risico's. Op dezelfde dag heeft EBA de definitieve richtlijnen voor de communicatie tussen bevoegde toezichthouders en externe accountants van financiële instellingen gepubliceerd. Daarnaast is EIOPA op 1 augustus 2016 een consultatie gestart wat betreft een gestandaardiseerd presentatieformaat van het Insurance Product Information Document (IPID).

EBA consultatie richtlijnen behandeling aangesloten cliënten bij grote blootstelling
Op 26 juli 2016 is EBA een consultatie gestart over de concept richtlijnen inzake aangesloten cliënten in het kader van art. 4 (1) (39) van de Verordening EU/575/2013. Het betreft hier richtlijnen voor de behandeling van aangesloten cliënten in het kader van blootstelling aan grote risico's. Deze concept richtlijnen betreffen een herziening en actualisering van de ‘Richtlijnen voor de implementatie van de herziene regeling voor blootstelling voor grote risico’s’, die door het CEBS op 11 december 2009 zijn gepubliceerd. De focus ligt uitsluitend op de uitgifte van aangesloten cliënten, zoals gedefinieerd in de CRR en zijn een weerspiegeling van de ontwikkelingen op het gebied van ‘shadow banking’ en blootstelling aan grote risico’s op zowel Europees als internationaal niveau. De raadpleging loopt tot 26 oktober 2016. Deze consultatie loopt tot 26 oktober 2016 en is hier te vinden.

EBA Richtlijnen communicatie bevoegde toezichthouders en externe accountants
Op dezelfde dag heeft EBA de definitieve richtlijnen voor de communicatie tussen bevoegde toezichthouders en externe accountants van financiële instellingen gepubliceerd. Effectieve communicatie tussen deze partijen dient bij te dragen aan het bevorderen van de financiële stabiliteit en de veiligheid en soliditeit van het bankwezen te bevorderen door het toezicht op de financiële instellingen te vergemakkelijken. Daarnaast is verdere convergentie wenselijk van de verschillende bestaande praktijken over de wijze waarop de bevoegde autoriteiten samenwerken met externe accountants. Hierdoor wordt ‘level-playing-field’ tot stand gebracht tussen de financiële instellingen. De richtlijnen omvatten een algemeen kader dat effectieve communicatie tussen de bevoegde autoriteiten en de auditors moet bewerkstelligen en geven de belangrijkste elementen van effectieve communicatie aan. De richtlijnen zijn hier te vinden.

Consultatie EIOPA gestandaardiseerd presentatieformaat
Op 1 augustus 2016 is EIOPA een consultatie gestart over de voorgestelde implementatie van technische uitvoeringsnormen (ITS) aangaande een gestandaardiseerd presentatieformaat van het Insurance Product Information Document (IPID) in de Insurance Distribution Richtlijn (IDD). De doelstelling van de IPID is om ervoor te zorgen dat belangrijke informatie aangaande niet-levensverzekeringsproducten wordt gepresenteerd aan de klant in een gestandaardiseerd formaat. Hierdoor kunnen klanten het aangeboden product te begrijpen en vergelijken met verschillende producten. Deze consultatie loopt tot 24 oktober 2016 en is hier te vinden.

Bron: EBA en EIOPA
 

Verder lezen
Terug naar overzicht