EBA publiceert richtlijnen samenwerking en uitwisseling informatie onder PSD2 & richtlijnen toelichtingsvereisten Pijler 3-eisen Basel Comité


Op 14 december 2016 heeft EBA de definitieve regelgevende technische richtlijnen (RTS) gepubliceerd wat betreft de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de bevoegde toezichthouders voor paspoortmeldingen in het kader van de herziene PSD2. Op 14 december 2016 heeft EBA eveneens de definitieve richtlijnen aangaande toelichtingsvereisten gepubliceerd na de herziening van de Pijler 3-eisen door het Basel Comité in januari 2015.

Richtlijnen samenwerking en uitwisseling informatie
Op 14 december 2016 heeft EBA de definitieve regelgevende technische richtlijnen (RTS) gepubliceerd wat betreft de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de bevoegde toezichthouders voor paspoortmeldingen in het kader van de herziene PSD2. Deze richtlijnen dienen ervoor te zorgen dat de informatie over betalingsinstellingen en elektronisch geldinstellingen, die bedrijfsactiviteiten ontplooien in een of meer lidstaten van de Europese Unie, consequent wordt uitgewisseld tussen toezichthouders.

Doelstelling
Met de richtlijnen beoogt EBA een geharmoniseerd kader voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen bevoegde toezichthouders op te zetten om de grensoverschrijdende verstrekking van betalingsdiensten binnen de Europese Unie te bevorderen.
 
De richtlijnen zijn hier te vinden.

Richtlijnen toelichtingsvereisten Pijler 3-eisen
Op 14 december 2016 heeft EBA eveneens de definitieve richtlijnen aangaande toelichtingsvereisten gepubliceerd na de herziening van de Pijler 3-eisen door het Basel Comité in januari 2015. Deze richtlijnen vormen in de ogen van EBA een belangrijke stap voorwaarts bij het verbeteren en versterken van de samenhang en vergelijkbaarheid van de toelichtingsvereisten voor financiële instellingen.

Aanleiding
Naar aanleiding van de herziening door het BCBS van de Pijler 3-eisen in januari 2015 heeft EBA het initiatief genomen om haar eigen richtlijnen te publiceren om een geharmoniseerde en tijdige uitvoering van het RPF in de Europese Unie te waarborgen. Deze richtlijnen geven nadere begeleiding en ondersteuning aan financiële instellingen die zowel aan de CRR en de RPF eisen dienen te voldoen zonder dat daarbij de toelichtingsvereisten in deel acht van de CRR worden gewijzigd.

De richtlijnen zijn hier te vinden.

Bron: EBA

Verder lezen
Terug naar overzicht