EC daagt Duitsland voor het Hof van Justitie wegens discriminerende belastingheffing over uitgaande dividenden


Samenvatting

De Europese Commissie heeft besloten Duitsland voor het Hof van Justitie EG te dagen wegens zijn fiscale wetgeving over uitgaande dividendbetalingen aan bedrijven. Duitsland belast dividenden die aan buitenlandse bedrijven worden betaald zwaarder dan dividenden die aan binnenlandse bedrijven worden betaald. De Commissie verwijst naar HvJ EG 14 december 2006, zaak C-170/05, Denkavit, (NTFR 2007/126). In dat arrest is door het Hof van Justitie EG het uitgangspunt bevestigd dat uitgaande dividenden in de bronstaat niet zwaarder mogen worden belast dan binnenlandse dividenden.

De Commissie is van mening dat de Duitse regeling in strijd is met het EG-Verdrag, aangezien het de vrijheid van kapitaal en de vrijheid van vestiging beperkt.

Verder lezen
Terug naar overzicht