EC daagt Portugal voor het HvJ EG wegens de belastingheffing van niet-inwoners


Samenvatting

De Europese Commissie heeft besloten Portugal voor het Hof van Justitie EG te dagen wegens de belastingregels op grond waarvan niet-inwoners een fiscaal vertegenwoordiger moeten aanwijzen als zij belastbaar inkomen in Portugal verkrijgen. De Commissie meent dat deze bepaling onverenigbaar is met het vrije verkeer van personen en de vrijheid van kapitaal zoals gegarandeerd door art. 18 en 56 EG-Verdrag en art. 36 en 40 EEA-overeenkomst.

Verder lezen
Terug naar overzicht