EC daagt Spanje voor het Hof van Justitie wegens 'exit-heffing'


Samenvatting

De Europese Commissie heeft besloten Spanje voor het Hof van Justitie EG te dagen wegens zijn belastingwetgeving op grond waarvan een ‘exit heffing’ wordt geheven van individuele personen die ophouden inwoner van Spanje te zijn. Deze wetgeving is in strijd met het vrije verkeer van personen zoals vastgelegd in art. 18, 39, 43 EG-Verdrag. De Commissie verwijst hiervoor naar het arrest HvJ EG van 11 maart 2004, zaak C-9/02, De Lasteyrie du Saillant, NTFR 2004/397, en naar haar mededeling van 19 december 2006 over exitheffingen (COM(2006)825).

Verder lezen
Terug naar overzicht