EC start opnieuw een inbreukprocedure tegen Griekenland voor belastingheffing op inkomende dividenden


Samenvatting

De Europese Commissie heeft besloten opnieuw een inbreukprocedure te starten tegen Griekenland, omdat het zijn wetgeving naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EG over de belastingheffing op inkomende dividenden niet heeft aangepast. Volgens de Griekse wetgeving zijn dividenden ontvangen van buitenlandse vennootschappen in de inkomstenbelasting belast, terwijl dividenden van Griekse vennootschappen van belasting zijn vrijgesteld. In HvJ EG 23 april 2009, zaak C-406/07, is beslist dat de Griekse regeling niet is toegestaan. Griekenland heeft vervolgens niet bekend gemaakt dat het zijn wetgeving met betrekking tot dividenden betaald aan natuurlijke personen heeft aangepast. Als Griekenland niet reageert op het formele verzoek, kan de zaak nogmaals aan het Hof worden voorgelegd, met de mogelijkheid van het opleggen van een boete.

Verder lezen
Terug naar overzicht