EC verzoekt België dividendbelasting aan te passen voor investeringen in vastgoed door beleggingsfondsen


Samenvatting

De Europese Commissie (EC) heeft België verzocht om de bepalingen in de belastingwetgeving met betrekking tot dividenduitkeringen van Belgische beleggingsfondsen die al hun activa in vastgoed investeren (vastgoedbevaks), te wijzigen. België verleent een vrijstelling van roerende voorheffing uitsluitend voor dividenden uitgekeerd door een Belgische vastgoedbevaks die ten minste 60% van hun activa investeren in woningvastgoed in België. Dividenden uitgekeerd door de buitenlandse tegenhangers krijgen geen vrijstelling. Volgens de EC is deze regeling in strijd met het vrije verkeer van kapitaal en het vrij verrichten van diensten. Inwoners van België worden ertoe aangezet om alleen in een Belgische vastgoedbevaks te investeren. Verder weerhoudt de regeling een Belgische vastgoedbevaks om te investeren in vastgoed in het buitenland. Het verzoek heeft de vorm van een met redenen omkleed advies. Als België niet binnen twee maanden gevolg geeft aan het verzoek, kan de EC de zaak voor het Hof van Justitie EG brengen.

Verder lezen
Terug naar overzicht