EC verzoekt België om hogere belasting op dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen ongedaan te maken


Samenvatting

De Europese Commissie (EC) heeft België formeel verzocht om de bepalingen in de belastingwetgeving die ertoe leiden dat dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen, te wijzigen. Onder bepaalde voorwaarden zijn dividenden van Belgische vennootschappen die aan Belgische beleggingsfondsen worden uitgekeerd, vrijgesteld van roerende voorheffing, terwijl dividenden die aan buitenlandse beleggingsfondsen worden uitgekeerd, naar een tarief van 25% of 15% worden belast. Verder heeft een Belgisch beleggingsfonds onder voorwaarden recht op een vrijstelling van roerende voorheffing op de opbrengsten op een depositorekening, terwijl buitenlandse beleggingsfondsen over diezelfde opbrengsten naar een tarief van 15% worden belast. Het verzoek van de EC is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap in de inbreukprocedure van art. 258 EG-Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Als België niet binnen twee maanden gevolg geeft aan het verzoek, kan de EC de zaak voor het Hof van Justitie EG brengen.

Verder lezen
Terug naar overzicht