Echtgenoot mag hypotheekrente aftrekken bij buitenlands inkomen (1997.46.3511)


In beginsel mag de echtgenoot met het hoogste persoonlijke inkomen de hypotheekrente van de eigen woning op zijn inkomen in mindering brengen. Dit kan echter nadelig uitpakken als de echtgenoot, aan wie de toerekening van de niet-verzelfstandigde inkomensbestanddelen dient plaats te vinden, naast binnenlands inkomen ook buitenlands inkomen geniet dat op grond van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting is vrijgesteld van Nederlandse inkomstenbelasting.

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de negatieve onpersoonlijke inkomensbestanddelen op verzoek van beide echtgenoten kan worden toegerekend aan degene met het laagste…

Verder lezen