Echtgenoten waren niet ieder draagplichtig voor de helft van hypotheeklening


In hun huwelijkse voorwaarden hebben M en V onder meer bepaald dat bij echtscheiding M recht heeft op terugbetaling van € 40.000 omdat hij dit bedrag bij de aankoop van de gemeenschappelijke woning uit eigen middelen heeft voldaan. Thans is het huwelijk door echtscheiding ontbonden en twisten M en V over de vraag hoe de inbreng van M in het huis moet worden afgerekend. Volgens V is het nimmer de bedoeling van partijen geweest dat in het geval partijen met een restschuld zouden blijven zitten, zij € 20.000…

Verder lezen
Terug naar overzicht