Echtscheiding en kapitaalverzekering (2002.39.3219)


Auteur bespreekt de mogelijkheden en gevolgen bij de verdeling van kapitaalverzekeringen, zoals de kapitaalverzekering eigen woning (hierna te noemen: KEW), overige spaarpolissen en overlijdensrisicoverzekeringen. In geval de polis is gekoppeld aan de eigen woning (KEW), moet bij echtscheiding niet alleen worden gelet op wie de verzekeringnemer is, maar ook op wie het verzekerd lijf wordt. Beide moeten de woningeigenaar betreffen anders komt de polis fictief tot uitkering. Verder moet de hoogte van de uitkering waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld, omdat na de echtscheiding veelal…

Verder lezen