Echtscheiding: verrekening WIR-premie


Verwijzing

(JBN 1994, 18)

Partijen hebben huwelijksvoorwaarden gemaakt met een zogenaamd nieuw Amsterdams verrekenbeding, waarbij de onverteerde inkomsten uit arbeid en/of goederen zullen worden verrekend. Na echtscheiding is tussen partijen verschil van mening ontstaan over de vraag of bepaalde bedragen al of niet moeten worden gerekend onder de inkomsten van de echtgenoten uit arbeid en/of goederen. Tijdens het huwelijk heeft de man (pachter) een vergoeding gekregen wegens onteigening. Deze tegemoetkoming voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen wordt door het Hof aangemerkt als tegemoetkoming in…

Verder lezen