ECLI:NL:GHAMS:2017:1885 Gerechtshof Amsterdam , 18-05-2017 / 23-002113-16


Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002113-16

datum uitspraak: 18 mei 2017

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 8 juni 2016 in de strafzaak onder parketnummer 15-129502-14 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1965,

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek…

Verder lezen