ECLI:NL:GHARL:2017:858 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , 07-02-2017 / 200.195.663/01


Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.195.663

(zaaknummer rechtbank Gelderland 4963917)

beschikking van 7 februari 2017

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de bewindvoerder,

advocaat: mr. M.A. Remmen te Boxmeer.

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

[belanghebbende] ,

geboren op [geboortedatum] 1927 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen de rechthebbende.

1 Het geding in eerste aanleg

Het…

Verder lezen