ECLI:NL:GHLEE:2011:BU8964 Gerechtshof Leeuwarden , 20-12-2011 / 200.074.546/01


Uitspraak

Arrest d.d. 20 december 2011

Zaaknummer 200.074.546/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. L.H. Haarsma, kantoorhoudende te Tynaarlo,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

in…