ECLI:NL:GHSHE:2017:2228 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 23-05-2017 / 200.198.754_01


Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer 200.198.754/01

arrest van 23 mei 2017

in de zaak van

Wouter Harmen Marten Cnossen q.q., in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [A.] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellant,

hierna aan te duiden als de curator,

advocaat: mr. C. Geffroy te Heerenveen,

tegen

Provinsje Fryslan,

zetelend te Leeuwarden,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als de Provincie,

advocaat: mr. R.J…

Verder lezen