ECLI:NL:HR:2017:930 Hoge Raad , 19-05-2017 / 17/00034


Uitspraak

19 mei 2017

Nr. 17/00034

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 29 november 2016, nr. 15/00681, betreffende de beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken en de aanslag in de onroerendezaakbelastingen voor het jaar 2014 betreffende de onroerende zaak [a-straat 1] te [Z] .

1 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie

De griffier van de Hoge Raad…

Verder lezen