ECLI:NL:HR:2017:945 Hoge Raad , 23-05-2017 / 16/02542


Uitspraak

23 mei 2017

Strafkamer

nr. S 16/02542

IV/SG

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 10 mei 2016, nummer 23/004685-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, en D.N. de Jonge, advocaat te Rotterdam…

Verder lezen