ECLI:NL:HR:2017:951 Hoge Raad , 23-05-2017 / 15/05115


Uitspraak

23 mei 2017

Strafkamer

nr. S 15/05115

AGE/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 16 oktober 2015, nummer 20/001560-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur…

Verder lezen