ECLI:NL:HR:2017:955 Hoge Raad , 23-05-2017 / 16/04742


Uitspraak

23 mei 2017

Strafkamer

nr. S 16/04742 U

AJ/CB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 6 september 2016, nummer UTL-I-2015006891, op een verzoek van de Republiek Turkije tot uitlevering van:

[de opgeëiste persoon] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1962.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de opgeëiste persoon. Namens deze heeft H. Raza, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van…