ECLI:NL:OGEAA:2017:372 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 16-05-2017 / EJ nr. 14 van 2017


Uitspraak

Beschikking van 16 mei 2017

Behorend bij EJ nr. 14 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[naam verzoekers],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. E.H.J. Martis.

Belanghebbenden:

[naam belanghebbende 1],

[naam belanghebbende 2],

geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of elders.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift, ingediend op 4 januari 2017,

-

de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 4 april…

Verder lezen