ECLI:NL:OGEAA:2017:375 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 16-05-2017 / EJ nr. 254 van 2017


Uitspraak

Beschikking van 16 mei 2017

Behorend bij EJ nr. 254 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[de verzoeker] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. A.M.N. Thijsen.

Belanghebbende:

de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, hierna te noemen: de ABS,

vertegenwoordigd door J.A. Koolman, LLM.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verzoek, ingediend bij verzoekschrift op 8 februari 2017, strekt tot wijziging van de voornamen van…

Verder lezen