ECLI:NL:OGEAA:2017:376 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 16-05-2017 / EJ nr. 352 van 2017


Uitspraak

Beschikking van 16 mei 2017

behorend bij EJ nr. 352 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[de verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: [naam gemachtigde],

om ondercuratelestelling van zijn echtgenote:

[gerekestreerde],

wonende in Aruba, te Pos Abou 39,

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [gerekestreerde].

Belanghebbenden:

1. [de belanghebbende 1]de dochter,

2. [de belanghebbende 2]de dochter,

3. [de belanghebbende 3]de zoon,

4. […

Verder lezen