ECLI:NL:OGEAA:2017:379 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 17-05-2017 / A.R. 222 van 2016


Uitspraak

Vonnis van 17 mei 2017

Behorend bij A.R. 222 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te Nederland,

domicilie kiezende ten kantore van zijn gemachtigde,

eiser, hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

1. [gedaagde sub 1] ,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te Aruba

3. De naamloze vennootschap VRIECON CONSTRUCTIE N.V.

gevestigd te Aruba…

Verder lezen