ECLI:NL:OGEAA:2017:381 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 17-05-2017 / A.R. 2771 van 2013


Uitspraak

Vonnis van 17 mei 2017

Behorend bij A.R. 2771 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiser],

wonende te Aruba,

eiser, hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. Z.T.M. Arends-Marchena,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

Het Land Aruba,

zetelend te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: het Land,

gemachtigde: de advocaat mr. V.M. Emerencia.

1 DE PROCEDURE

Het verloop…

Verder lezen