ECLI:NL:OGEAA:2017:394 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 24-05-2017 / K.G. no. 824 van 2017


Uitspraak

Vonnis van 24 mei 2017 (bij vervroeging)

Behorend bij K.G. no. 824 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in kort geding van:

de naamloze vennootschap

CASAS DEL CARIBE N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Casas,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A. Saade,

tegen:

1 [naam gedaagde 1],

2. [naam gedaagde 2],

beiden wonende in Aruba,

gedaagden,

hierna gezamenlijk ook te noemen: [gedaagden] c.…

Verder lezen