ECLI:NL:OGEAA:2017:395 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 24-05-2017 / A.R. no. 2689 van 2014


Uitspraak

Vonnis van 24 mei 2017

Behorend bij A.R. no. 2689 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de maatschap van advocaten CROES WEVER TCHONG,

gevestigd te Aruba,

eiseres,

hierna te noemen: “CWT”,

gemachtigde: mr. I.R. Wever,

tegen:

de openbare rechtspersoon HET LAND ARUBA,

zetelende in Aruba,

gedaagde,

hierna te noemen: “het Land”

gemachtigde: dhr. A. Lumenier (DWJZ).

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop…

Verder lezen