ECLI:NL:OGEAA:2017:404 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 23-05-2017 / EJ nr. 1290 van 2016


Uitspraak

Beschikking van 23 mei 2017

Behorend bij EJ nr. 1290 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de grootmoeder moederszijde,

in persoon.

tegen

[Verweerster],

wonende in Suriname,

VERWEERSTER, hierna: de moeder,

niet verschenen,

Als belanghebbend wordt aangemerkt:

[naam minderjarige], de minderjarige,

verblijvende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift, ingediend op 3 juni 2016…

Verder lezen