ECLI:NL:OGEAA:2017:408 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 23-05-2017 / EJ nr. 460 van 2017


Uitspraak

Beschikking van 23 mei 2017

Zaaknummer EJ nr. 460 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

1. [verzoekster sub 1],

2. [verzoeker sub 2],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS, hierna: de ouders,

gemachtigde: de advocaat mr. D.L. Emerencia.

Belanghebbende:

[naam minderjarige],

hierna aan te duiden als de minderjarige.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift ingediend op 7 maart 2017,

-

de griffiersaantekeningen van de…

Verder lezen