ECLI:NL:OGEAA:2017:410 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 23-05-2017 / EJ nr. 2107 van 2016


Uitspraak

Beschikking van 23 mei 2017

behorend bij EJ nr. 2107 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna te noemen: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. D.L. Emerencia,

tegen

[Verweerder],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna te noemen: de vader,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg.

Belanghebbenden:

[minderjarige sub 1],

[minderjarige sub 2],

[minderjarige sub 3…

Verder lezen