ECLI:NL:OGEAA:2017:441 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 31-05-2017 / A.R. 3059 van 2016


Uitspraak

Vonnis van 31 mei 2017

Behorend bij A.R. 3059 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[naam gedaagde 1]

en

[naam gedaagde 2],

te Aruba,

GEDAAGDEN, hierna ook te noemen: gedaagde 1 e.a. respectievelijk gedaagde 1 en gedaagde 2,

procederend in…

Verder lezen