ECLI:NL:PHR:2017:188 Parket bij de Hoge Raad , 17-03-2017 / 16/01861


Uitspraak

16/01861

Mr. F.F. Langemeijer

17 maart 2017

Conclusie inzake:

[de man]

tegen

[de vrouw]

In dit geding staat centraal de vraag of de man jegens de vrouw een onrechtmatige daad heeft gepleegd door bij de verdeling van hun huwelijksgoederengemeenschap te zwijgen over de juiste omvang van het vermogen. Het hof heeft die vraag bevestigend beantwoord. Het cassatieberoep van de man spitst zich toe op het passeren van bewijsaanbiedingen.

1 Feiten en procesverloop tot de verwijzing

1.1.

Eiser tot cassatie (hierna: …

Verder lezen