ECLI:NL:PHR:2017:371 Parket bij de Hoge Raad , 28-03-2017 / 14/03979


Uitspraak

Nr. 14/03979

Mr. Machielse

Zitting 28 maart 2017 (bij vervroeging)

Conclusie inzake:

[verdachte]

1. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft verdachte op 28 juli 2014 voor 1 en 2: mishandeling veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar, waaraan het hof een bijzondere voorwaarde heeft verbonden. Voorts heeft het hof de vordering van de benadeelde partij toegewezen en een schadevergoedingsmaatregel opgelegd zoals in het arrest omschreven.

2. Mr. …

Verder lezen