ECLI:NL:RBAMS:2017:3241 Rechtbank Amsterdam , 17-05-2017 / C/13/613945 / FA RK 16-5754


Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/613945 / FA RK 16-5754

Beschikking van 17 mei 2017 betreffende geschil gezamenlijke gezagsuitoefening als bedoeld in artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek

in de zaak van:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen de moeder,

verzoekende tevens verwerende partij,

advocaat mr. P.M. de Vries te Amsterdam,

tegen

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen de vader,

verwerende tevens verzoekende partij,

advocaat mr…

Verder lezen