ECLI:NL:RBAMS:2017:4902 Rechtbank Amsterdam , 13-07-2017 / 5876053 KK EXPL 17-366


Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5876053 KK EXPL 17-366

vonnis van: 13 juli 2017

vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

1. [eiser 1] ,

2. [eiser 2] ,

beiden wonende te [woonplaats] ,

eisers

gezamenlijk te noemen: [eisers] ,

gemachtigde: mr. P.C. Veerman,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HET RIJK VAN DE KEIZER B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen: Het Rijk van de Keizer,

gemachtigde…

Verder lezen